Projekt "Videći pratitelj Županijske udruge slijepih Split"

Logotip Europskih strukturnih i investicijskih fondova Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Županijske udruge slijepih Split.

Naziv projekta: Videći pratitelj Županijske udruge slijepih Split

Korisnik: Županijska udruga slijepih Split

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, UP.02.2.2.09.0092

Kratak opis projekta: Projektne aktivnosti usmjerene su na jačanje socijalnog uključivanja slijepih osoba u zajednicu te na unapređenje kvalitete njihova života, što će se postići pružanjem usluga videćeg pratitelja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Ciljevi projekta su stjecanje znanja i vještina provedbom Projekta, koje će pripadnici ciljne skupine nastaviti primjenjivati i nakon njegovog završetka. Značajan napor tijekom provedbe Projekta uložit će se u promidžbene aktivnosti, a upravo će diseminacija rezultata Projekta, kao i komunikacija s javnošću i potencijalnim donatorima, osigurati dodatna financijska sredstva različitim donacijama, koje su jedan od važnih oblika financiranja Udruge. Promidžbene aktivnosti bit će usmjerene i prema široj javnosti, kako bi se omogućilo stvaranje mreže volontera za daljnju podršku u pružanju usluge videćeg pratitelja i po završetku Projekta.

Očekuje se da će provedene aktivnosti u projektu osnažiti sposobnost i znanje djelatnika Županijske udruge slijepih Split, koji sudjeluju u provedbi projekta te obogatiti njihova iskustva za uspjeh daljnjih aktivnosti u održavanju projektnih rezultata.

Pored svega navedenog, rezultati projekta pokazat će dobar primjer drugim sličnim akterima za njihove buduće projekte. Također, provedbom projekta omogućit će se i stjecanje vještina za upravljanje projektima financiranim iz ESI fondova.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK):  493.454,49 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK):  493.454,49 HRK (100 %)

Razdoblje provedbe projekta:  7. lipnja 2019. - 7. prosinca 2021. godine

Kontakt za više informacija:

Web stranice za više informacija o EU fondovima: